Wyniki i frekwencja I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Tokarnia.

wyniki I tury

Frekwencja I tury w gminie Tokarnia wyniosła 71,51%
ferkewncja 1 Tura