logo Programu 500+

 Wnioski można składać:

• od dnia 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej,
• od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Okres świadczeniowy 2021/2022 trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

 Wnioski można składać:

  • przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków.
  • przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny): za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup.
  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi.
  • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP: https://pz.gov.pl.
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Tokarni,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem) na adres Urzędu Gminy w Tokarni,

Zachęcamy wszystkie osoby wnioskujące do składania wniosków drogą elektroniczną !!!

Referat Spraw Społecznych