plakat Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że uruchomiony został nowy, elektroniczny sposób składania wniosku o płatność w Programie "Czyste Powietrze".

 Beneficjent Programu w najnowszej wersji (wnioski złożone od 15.05.2020) ma od tej pory dwa miejsca, skąd może wygenerować wniosek o płatność:

a) Portal Beneficjenta- trzeba wypełnić aktywny pdf, podpisać go odręcznie i przesłać do WFOŚiGW wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

b)  Generator Wniosków udostępniony przez NFOŚiGW - wystarczy wypełnić wszystkie niezbędne pola w pliku pdf, dołączyć wymagane załączniki, podpisać wszystkie dokumenty podpisem elektronicznym (lub profilem zaufanym) i przesłać do WFOŚiGW drogą elektroniczną (na adres skrytki ePUAP). Generator umożliwia też przesłanie wypełnionego wniosku, który można wydrukować, podpisać odręcznie i przesłać drogą tradycyjną (dostarczyć osobiście lub pocztą).

Generator Wniosków jest dostępny na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Można też skorzystać z zakładki na portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 Zachęcamy do zapoznania się z  całą dokumentacją na Portalu Beneficjenta - https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja. Przygotowaliśmy tam zarówno instrukcję (jak wypełnić wniosek o płatność, krok po kroku) jak i wszystkie wymagane wzory dokumentów. 

 Dla wniosków złożonych przed zmianą Programu (do 14.05.2020 włącznie) obowiązuje starsza wersja wniosku o płatność, którą można znaleźć również na Portalu Beneficjenta - w zakładce Dokumentacja dla wniosków złożonych w naborach przed 15 maja 2020.

 Przypominamy: w Urzędzie Gminy w Tokarni w pokoju nr 14A przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00  doradca, który udziela niezbędnych informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków, opartych o Program Czyste Powietrze: tel. 661812818, . Zapraszamy do umawiania spotkań!