plakat projektu

Gmina Tokarnia zrealizowała projekt "Doposażenie stołówek szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Krzczonowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni oraz Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej w latach 2020-2021" dofinansowany ze środków BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” -  MODUŁ 3.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 240 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 300 000,00 zł

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska