plakat projektu grantowego Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia

Gmina Tokarnia realizuje grant pn. „Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 60 339,00 zł.

Wypromowanie obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez budowę wiat turystycznych w Zawadce i Tokarni, ławostołów w Krzczonowie, Bogdanówce, Skomielnej Czarnej , Więciórce oraz tablic informacyjnych w Zawadce i Tokarni.