plakat Aktywna Tablica

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024
DOFINANSOWANIE 70 000 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 87 500 zł.