ilustracja ankieta

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że  do 31 października 2020 roku, na terenie Gminy Tokarnia są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

ilustracja tarcza antykryzysowa

W związku z epidemią koronawirsa, Państwo intensywnie pracuje nad pomocą dla grup społecznych, instytucji i przedsiębiorstw, których praca została w tym czasie znacznie utrudniona. Jedną z takich form pomocy jest tzw. Tarcza antykryzysowa, pakiet ustaw podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

logo Niania 2.0

CEL PROJEKTU


Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

plakat konkursu rola rolnika by upadku unikał

Placówka Terenowa KRUS Myślenice zaprasza rolników do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line.