plakat projektu

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

plakat projektu


Placówka Terenowa KRUS Myślenice, zaprasza rolników do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

logo programu Młody Rolnik

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.
To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”.

logo ARiMR

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jakie nawiedziły nasz powiat w ostatnich dniach (powodzie, podtopienia, deszcze nawalne itp.) rolnicy, w gospodarstwach u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt powinni złożyć