plakat konkursu

Gmina Tokarnia realizuje projekt "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tokarnia” współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Projekt będzie kontynuowany w 2020 r.