tablica infomacyjna

Gmina Tokarnia realizuje operację pn. „Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni w ramach inwestycji rozbudowa, przebudowa i remont Dworku w Tokarni” realizowaną w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,

w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w dniu 29 października 2019 r. na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00014-65170-UM0620007/18 z dnia 30 października 2018 r. Wartość inwestycji wynosi 295 200,00 złotych.