Projekt edukacyjny dofinansowanY ze środków Unii Europejskiej pt. "Młodzi i kompetentni - cykl zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla uczniów gimnazjów z gminy Tokarnia"

Projekt realizowany jest przez Gminę Tokarnia - Zespół Obsługi Szkół w Tokarni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Priorytet X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Okres realizacji 1 września 2017 do 30 czerwca 2019 r.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych wśród 96 uczniów gimnazjów z gminy Tokarnia oraz rozwój umiejętności zawodowych 9 nauczycieli dopasowanych do aktualnych potrzeb uczniów do 30 czerwca 2019 r.