ilustracja pomoc

Zasady udzielania pomocy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po gwałtownych opadach deszczu) do 6.000 zł

plakat pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Caritas organizuje pomoc żywnościową na terenie Gminy Tokarnia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodki Pomocy Społecznej oferują wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objeci wsparciem nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.