ilustracja oplaty za sprzedaż alkoholu

Do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tokarnia muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia na sprzedaż w 2021 r.

wręczenie czeków w Urzędzie Wojewódzkim

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczyli dziś czeki potwierdzające przyznanie środków z drugiej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla samorządów z powiatów krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego oraz proszowickiego.

ilustracja podatki

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w 2021 roku obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości, oraz podatków od środków transportowych, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Tokarni na sesji w dniu 9 listopada 2020 roku.

logo GUS Kraków

W 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego.