logo wybory MIR

PROCEDURY WYBORCZE I DOKUMENTY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH I DO WALNEGO ZGROMADZENIA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2019 R.

Deklaracje właścicieli nieruchomości

Od 24 czerwca 2016 r. obowiązują NOWE DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.