plakat projektu Niania 2.0

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” ogłasza NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

plakat Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Gminy Tokarnia przypomina że każdy właściciel lub zarządca budynku w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

ilustracja komunikat

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Tokarnia przez organizację pozarządowe I kampania lokalna Gminy Tokarnia Lider Gminy 2022.

ilustracja programu wymiany kotłów

RADA GMINY W TOKARNI UCHWAŁĄ NR XXXV/260/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. przyjęła regulamin określającego zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej "Gminnym programem wymiany kotłów".