logo NFOSiGW

Gmina Tokarnia w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowała zadanie: DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY TOKARNIA w ramach Ogólnopolskiego program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Usunięto i przekazano do utylizacji 23,5 tony odpadów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany zadania: 10 500,00 zł

Kwota dotacji z NFOŚiGW: 5250,00 zł, kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 3 789,14 zł.

logo NFOSiGW

 

logo WFOŚiGW

plakat 78 rocznica pacyfikacji wsi Zawadka

Wójt Gminy Tokarnia zaprasza w dniu 25 września 2022 roku na uroczystości w 78 rocznicę pacyfikacji wsi Zawadka.

plakat spotkania konsultacyjnego

Indywidualne konsultacje dot. możliwości pozyskania środków w ramach Funduszy Europejskich m.in. na:

logo Programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany będzie w godzinach pracy urzędu.