ilustracja konkurs ofert

Informacja Wójta Gminy Tokarnia o wyniku naboru  na realizację zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „małe granty”.

ilustracja konkurs ofert

Informacja Wójta Gminy Tokarnia o ofertach złożonych na realizację zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „małe granty”

ilustracja sport kwalifikowany

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOKARNIA z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2023 roku. 

Na ogłoszenie o naborze projektów dotyczących sportu kwalifikowanego na 2023 rok zaplanowano w budżecie Gminy Tokarnia 80 000,00 zł.

ilustracja pomoc uchodźcom z Ukrainy

Całodobowy telefon wsparcia dla obywateli Ukrainy -  506 318 838, gdzie można zasięgnąć informacji  nt prawne,  uzyskać wsparcie psychologiczne oraz pomoc w zakresie kontaktu z urzędami.