Informujemy, że na cmentarzu komunalnym w Tokarni został zamontowany zniczomat.

Frekwencja 65,15%
Liczba kart ważnych 4 345, Liczba uprawnionych 6 669
Oficjalne wyniki wyborów dla poszczególnych obwodów w Gminie Tokarnia można sprawdzić na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/120908

plakat wyborczy

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I podaje do wiadomości publicznej informację o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

logo projekt OZE

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że przewidujemy do końca września wyłonić Wykonawcę i niezwłocznie podpisać umowę na realizację montażu instalacji fotowoltaicznych. Po uzgodnieniu harmonogramu z Wykonawcą przedstawimy szczegółowy plan działania na naszej stronie internetowej www.turystycznapodkowa.pl w zakładce Projekt OZE.