ilustracja festiwalu

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. 

ilustracja konkurs

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2022 roku.

ilustracja konkurs

Na ogłoszenie o naborze projektów dotyczących sportu kwalifikowanego  na  2022 rok  zaplanowano w budżecie  Gminy Tokarnia  90 000,00 zł.  Wpłynęły cztery oferty w wyznaczonym terminie. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i prawne.

ilustracja oświadczenie ilość sprzedanych alkoholi

Wójt Gminy Tokarnia, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń, że w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na rok 2022.