ilustracja program asystent

Do 10 listopada 2022r. gminy i powiaty mogą składać wnioski w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

ilustracja programu opieka wytchnieniowa

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”.

ilustracja komunikat

Uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowanym na 13 listopada 2022 r. wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i wynikającymi z niej koniecznymi zmianami technicznymi, nastąpią ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych w okresie od 8 do 13 listopada 2022 r.

ilustracja pomoc osobom samotnym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, spadkiem temperatury i czekającymi nas obfitymi opadami śniegu zwracamy się do Państwa z apelem.