ilustracja konkurs wsparcie sportu kwalifikowanego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  TOKARNIA z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2021 roku.

plakat Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że uruchomiony został nowy, elektroniczny sposób składania wniosku o płatność w Programie "Czyste Powietrze".

logo Programu 500+

 Wnioski można składać:

• od dnia 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej,
• od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

ilustracja konkurs wsparcie sportu kwalifikowanego

      Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2021 roku.