ilustracja węgiel

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w ciągłej sprzedaży dla mieszkańców jest węgiel typu EKOGROSZEK (wyłącznie z polskich kopalń) w cenie 1790 zł/tonę.

ilustracja kontrola wywozu nieczystości

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów, nakładających na wszystkie gminy obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych jak również przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,

logo konkursu poetyckiego

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat Dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2023 pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia.

plakat wnioski 500 plus

Szanowni Państwo,
od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS
W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:
1. bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.
To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
2. narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:
1. Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
2. portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
3. bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.
Kiedy wypłata świadczenia
Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:
1. do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
2. w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
3. w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
4. w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
5. w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.
500+ dla obcokrajowców
Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA i też pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku osoby te powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy
Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.