ilustracja organizacja ruchu

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że od dnia 01.11.2022 roku w Tokarni na drodze przez osiedle zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

ilustracja spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej zaprasza na spotkanie konsultacyjne w celu stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027, które odbędzie się w dniu 20 października 2022 roku o godzinie 10:00 w Kliszczackim Centrum Kultury w Tokarni.

ilustracja siatki maskujące

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że od 24 do 28. października 2022 roku w godzinach od 8.00 do 10.00 w piwnicach budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni będzie zbiórka.

logo NFOSiGW

Gmina Tokarnia w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowała zadanie: DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY TOKARNIA w ramach Ogólnopolskiego program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Usunięto i przekazano do utylizacji 23,5 tony odpadów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany zadania: 10 500,00 zł

Kwota dotacji z NFOŚiGW: 5250,00 zł, kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 3 789,14 zł.

logo NFOSiGW

 

logo WFOŚiGW