plakat 78 rocznica pacyfikacji wsi Zawadka

Wójt Gminy Tokarnia zaprasza w dniu 25 września 2022 roku na uroczystości w 78 rocznicę pacyfikacji wsi Zawadka.

plakat spotkania konsultacyjnego

Indywidualne konsultacje dot. możliwości pozyskania środków w ramach Funduszy Europejskich m.in. na:

logo Programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany będzie w godzinach pracy urzędu.

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.