plakat konkursu

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.  Dz.U. z 2019 r, poz.506 ze zm.);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2019, poz. 488 ze  zm. ) oraz uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie:

logo GUS w Krakowie

Szanowni Państwo,                  

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

logo podatki

Wójt Gminy Tokarnia przypomina, że obowiązują nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości.

kartka bożonarodzeniowa

Niech magiczna moc

wigilijnego wieczoru

przyniesie spokój i radość.