ilustracja programu opieka wytchnieniowa

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”.

ilustracja komunikat

Uprzejmie informuję, że w związku z zaplanowanym na 13 listopada 2022 r. wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i wynikającymi z niej koniecznymi zmianami technicznymi, nastąpią ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych w okresie od 8 do 13 listopada 2022 r.

ilustracja pomoc osobom samotnym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, spadkiem temperatury i czekającymi nas obfitymi opadami śniegu zwracamy się do Państwa z apelem.

ilustracja zakup preferencyjny węgla

W związku z prowadzonymi przez Rząd Polski pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie, przez jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Tokarnia informuje mieszkańców Gminy Tokarnia o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel lub miał.