plakat Festiwal rękodzelnictwa i twórczości ludowej

Zapraszamy na organizowany w dniu 19.09.2021 r. w Kawcu przez LGD Klimas "Festiwal rękodzielnictwa i twórczości ludowej LGD TP". W czasie wydarzenia m.in. zaprezentują się rękodzielnicy z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Turystyczna Podkowa".

plakat Festiwalu Rękodzieła

Lokalna Grupa Działania LGD Klimas zaprasza na "Festiwalu rękodzielnictwa i twórczości ludowej LGD Turystyczna Podkowa"

logo LGD Turystyczna Podkowa

LGD Turystyczna Podkowa zwraca się do mieszkańców Gminy Tokarnia o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

plakat e-TOLL

Szanowni Państwo, od 24 czerwca działa nowy system e-TOLL do wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów ciężkich (o DMC przekraczającej 3,5 t, w tym autobusów) po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych w Polsce.