To jednorazowa pomoc finansowa, która ma częściowo zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. O jego przyznaniu decydują dochody.

ilustracja oświadczenie ilość sprzedanych alkoholi

Wójt Gminy Tokarnia, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń, że w dniu 31 stycznia 2024 r. upływa termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na rok 2024.

ilustracja samochód dla OSP w Skomielnej Czarnej

Gmina Tokarnia uczestniczy jako Partner w projekcie Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej.